Waarom dit onderwerp?

Door de Passie die ik voor parels heb, zie ik een schepper (God) die zoiets moois aan ons geeft.

Dat wil ik graag overbrengen op anderen. Ik heb studie gedaan naar bijbelstukken waarin een Parel genoemd wordt, die deel ik graag.

Maar niets is verplicht hoor! In de ‘gewone’ presentaties die ik geef, ga ik daar niet op in.

Als het je echter juist aanspreekt om in meer of mindere mate het geloof in God terug te zien, als evangelisatie in een christelijk groepsverband, zoals een bijbelstudiegroep, vrouwenvereniging, christelijke organisatie of wat dan ook, geef het dan even aan.

Parels in de Bijbel

Parels worden in de Bijbel genoemd in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Ook toen was een parel al iets speciaals, iets kostbaars, iets wat in één adem werd genoemd met edelstenen en bijzondere sieraden.